Okraje - nápověda

Při neshodném poměru stran pořízeného snímku a formátu fotografie, dochází k ořezu - nejčastěji bočních stran snímku. To ve většině případů nevadí, ale pokud je na snímku např. řada lidí od jedné strany snímku k druhé, dojde při nepoměru stran pořízeného snímku se zvoleným formátem fotografie k uřezání krajních lidí. V takovém případě je lepší zvolit foto s okraji. Při tomto způsobu zpracování neshodný poměr stran obrazového souboru s formátem fotografie doplní bílé okraje. V případě zhotovení fotografie bez bílých okrajů se snímek automaticky zvětší tak aby obraz přesáhl na všech stranách formát fotografie. Tím ale dojde k tomu, že se některé partie na fotografii nezobrazí - dojde k výřezu.

24.10.2023